Home

Välkommen till Lindholmens Fotoklubb

"Lila Måltid". Fotograf: NN

"Blomflugan" Fotograf: N N

"Tanka Nektar" Fotograf: N N

"Fjäril på Blomma" Fotograf: N N

Copyright © Lindholmens Fotoklubb - All Rights Reserved

 

Comments, Questions, Requests or Ideas? Send email to Lindholmens Fotoklubb

 

Lindholmens Fotoklubb, startad 26/11 2003, verkar för att utveckla det fotografiska och filmiska intresset och färdigheten hos dess medlemmar.

Särskilt intresse läggs vid digitala bilder och filmer samt digital hantering.