Home

Välkommen till Lindholmens Fotoklubb

"Lila Måltid". Fotograf: NN

"Blomflugan" Fotograf: N N

"Tanka Nektar" Fotograf: N N

"Fjäril på Blomma" Fotograf: N N

Copyright © Lindholmens Fotoklubb - All Rights Reserved

 

Comments, Questions, Requests or Ideas? Send email to Lindholmens Fotoklubb

Lindholmens Fotoklubb startade den 26:e november 2003, och firar alltså 10 år!

 

Fotoklubben verkar för att utveckla det fotografiska och filmiska intresset och färdigheten hos dess medlemmar.

Särskilt intresse läggs vid digitala bilder och filmer samt digital hantering.