Om Lindholmens Fotoklubb

Stadgar, Klubbrum & Medlemsskap

Stadgar

 

Medlemslista

 

Klubbrum LN3265 intill idrottshallen. Anställningskortet fungerar som nyckel.

 

Medlemsavgiften är 350:- per kalenderår

 

Ericssonanställda:.

Erisson bidrar med upp till 228:-

(beroende på andra förmåner du beställt).

Din kostnad: 122:-

 

Flexpay (för E-anställd) www.flexpay.se

 

Ericssonpensionärer:

Ericsson bidrar med 200:-.

Din kostnad: 122:-

 

Plusgirokonto 166 7560-5

 

Konsult (Ej Ericssonanställd):

Din kostnad: 350:-

 

Plusgirokonto 166 7560-5

 

Distributionsgrupp för mail till samtliga medlemmar :

Lindholmens Fotoklubb

 

Specialmaillista för externa medlemmar

 

Maila styrelsen

 

Copyright © Lindholmens Fotoklubb - All Rights Reserved

 

Comments, Questions, Requests or Ideas? Send email to Lindholmens Fotoklubb

Styrelsen