Equipment

Fotoklubbens material

Fotoklubben har en stor mängd material som kan vara till nytta för den flitige fotografen. Förutom utrustning som hjälper i det praktiska hantverket har vi även böcker och kurser på DVD som hjälper dig att bli en bättre fotograf.


Om kunskapstörsten ändå inte är stillad prenumererar vi på ett antal publikationer med foto som inriktning.

All utrustning är gratis att låna för medlemmar, läs reglerna för utlåningsverksamheten under resp flik.