Om Lindholmens Fotoklubb

Stadgar, Klubbrum & Medlemsskap

Styrelsen

Stadgar


Klubbrum LN3265 intill idrottshallen. Anställningskortet fungerar som nyckel.


Medlemsavgiften är 350:- per kalenderår


Ericssonanställda:.

Erisson bidrar med upp till 228:-

(beroende på andra förmåner du beställt).

Din kostnad: 122:-


Anmälan via Ericsson for me:
www.ericssonforme.se

Sök på "Lindholmens Fotoklubb"


Ericssonpensionärer:

Ericsson bidrar med 200:-.

Din kostnad: 122:-


Plusgirokonto 166 7560-5


Konsult (Ej Ericssonanställd):

Din kostnad: 350:-


Plusgirokonto 166 7560-5


Distributionsgrupp för mail till samtliga medlemmar : 

Lindholmens Fotoklubb


Specialmaillista för externa medlemmar


Maila styrelsen


Lars Stålheim (ordförande)      010 - 71 24897

Per Sundvall (sekreterare)       010 - 71 23887

Anders Nilsson (kassör)           010 - 71 26730

Otto Palm (mtrl)                        010 - 71 26625

Helmut Klug (web)                    010 - 71 26110

Aldo Bolle (aktiviteter)               010 - 71 20229


Copyright © Lindholmens Fotoklubb - All Rights Reserved


Comments, Questions, Requests or Ideas? Send email to Lindholmens Fotoklubb