Magazines

Lindholmens Fotoklubb prenumererar på ett antal tidskrifter som går att låna med sig hem.

Dessutom kan medlemmar låna vissa tidningar digitalt. Boka access här

Innan du lånar, glöm inte att noga läsa lånereglerna!